ŞARTNAME

1. Yarışmanın adı:

Ford Trucks Uluslararası Fotoğraf Yarışması

2. Yarışma konusu:

"Kamyoncunun Hayatı - Yollar Sizin Gözünüzle Daha Çekilir Olsun" Kamyon şoförlerinin hayatlarını; onlarla yaşayarak, onlarla görerek, onları göstererek anlatacak ve tüm fotoğraf severlere gösterecek, tüm profesyonel ve amatör fotoğraf sanatçılarına açık fotoğraf yarışmasıdır.

3. Genel Katılım Koşulları:

 • Yarışmaya; Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (kısaca Ford Otosan olarak anılacaktır, Ford Trucks, Ford Otosan’ın tescilli ticari markasıdır), proje iş ortakları, destekleyen firma yöneticileri ile seçici kurul üyeleri ile birinci dereceden yakınları dışında tüm fotoğraf severler katılabilir.
 • Daha önce ya da yarışmamız ile eş zamanlı gerçekleştirilen bir başka yarışmada ödül, mansiyon ve özel ödül almış fotoğraf(lar) yarışmaya katılamaz.
 • Yarışmacılar, yarışmaya en fazla 4 (dört) eser ile katılabilir.
 • Yarışma uluslararası yarışmadır ve yarışmaya 18 yaşını doldurmuş tüm fotoğraf severler katılabilir.
 • Gönderilecek eserler, T.C. kanunlarına ve genel ahlak kurallarına aykırı olmayacaktır. Bu tür eserler, doğrudan ve haber verilmeksizin değerlendirme dışı bırakılacak ve gereği görüldüğünde yasal takip gerçekleştirilecektir. Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve (ihtilaf halinde) mahkemeleri esastır.
 • Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu, kendileri tarafından tasarlanıp çekildiğini taahhüt etmiş sayılacaklardır. Aksine davranıştan doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır. Başka bir ifade ile Ford Otosan, yarışmaya gönderilen eserlerin içeriği ile ilgili hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmemektedir.
 • Yarışmada ödül ve mansiyon alan ve satın alınan çalışmaların kullanım hakları eser sahibine ve Ford Otosan’a ait olacaktır. Ford Otosan bu eserleri (ilan olunan ödül ya da satın alma bedelini ödeyerek) kendi yayını olan katalog, broşür, föy, insert, afiş, takvim, poster, kitap, dergi gibi basılı işlerle beraber web ve benzeri sanal ortamlarda tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismiyle birlikte kullanabilecektir. Eser sahipleri kullanılan bu eserlere ilişkin her ne nam altında olursa olsun başka hiçbir ücret talebinde bulunmayacaklarını beyan ve kabul etmişlerdir. Ödül alan eserler dışında yarışmaya gönderilen tüm fotoğraflar, yarışmanın amaçlarına uygun bir biçimde Ford Otosan tarafından; basılı ve görsel yayınlarda, sanal ortamda, eser ve fotoğrafçı adı belirtilmek koşuluyla kullanılabilecektir ve fotoğraf sahibi ile birlikte kullanım hakkına sahip olacaktır.
 • Fotoğraflarda bulunan canlı ya da cansız obje ile ilgili her türlü telif, izin vb. taleplere ilişkin sorumluluk fotoğrafı çeken ve/veya fotoğrafı yarışmaya gönderene aittir. Eser gönderenler bu konuda (eserde yer alan/alabilecek kişi, araç, mekân, eser, kavram vb. konularda) gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu, doğabilecek ihtilaflarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu konuda oluşabilecek ihtilaflarda Ford Otosan sorumlu olmayacaktır.
 • Kurum veya seçici kurul, herhangi bir başvurunun kurallara aykırı olduğunun tespit edilmesi durumunda eser sahibine bilgi vermeksizin başvuruyu geri çevirme ya da değerlendirme harici tutma yetkisine sahiptir.
 • Şartname koşullarını taşımayan ve fakat değerlendirmeye alınmış hatta ödül kazanmış olan fotoğrafların derece ve ödülleri geçersiz sayılacak ve işlemiş faizleri ile birlikte geri alınabilecektir.
 • Yarışmaya katılacak sayısal ortamdaki fotoğrafların; kısa kenarı 15 cm'den kısa, uzun kenarı 40 cm'den uzun olmayacaktır. Yarışma sayısal ortamda (çevirim içi) gerçekleştirilmektedir, baskı kabul edilmeyecektir. Fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Katılımcı anlatım biçiminde özgürdür. Çekim tekniklerini istediği gibi kullanabilir.
 • Yarışmaya katılım dijital ortamda yapılacaktır. Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar JPEG formatında olmalıdır. Fotoğraf makinesinin el verdiği en yüksek çözünürlükte çekilmelidir. Yarışmaya katılım sırasında fotoğraflar küçültülerek, form ile birlikte verilen internet adresine yüklenerek gönderilecektir. Yüklenecek küçültülmüş fotoğraflar en az 500 KB – en fazla 2 MB büyüklüğünde olmalıdır. Derece, mansiyon, özel ödül, sergileme alan ve satın alınan fotoğrafların yüksek halleri yarışma sonunda yarışmacıdan talep edilecektir. Fotoğrafın yüksek halini 5 gün içinde göndermeyen yarışmacının kazandığı ödülü ve tüm hakları iptal edilecektir. Bu durum sıralamada bir değişiklik yapılmasına neden değildir. Alınan derece iptal edilir ve yeri boş bırakılır.
 • Gönderilen fotoğrafların dosya isimleri; önce rumuz, sıra numarası ve daha sonra eser adı yazılacak şekilde yaratılacaktır. Örnek; 28062012 rumuzlu yarışmacı "yollar" isimli eserini (28062012-1-yollar.jpg) olarak kaydedecektir. Adlandırmada "İ, ı, Ö, ö, Ü, ü, Ç, ç, Ğ, ğ, Ş, ş" gibi Türkçe karakter kullanılmamalıdır.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde; kendisininmiş gibi göstermeye çalışan ve basit müdahaleler dışında yapılan (toz alma, temizleme, kontrast ayarı, renk düzeltme, keskinlik, kroplama vb.) her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan yarışmacıların, elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları iptal edilir.
 • Ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı yarışmalarda, böyle bir fotoğrafla ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan (kural ihlali yapan) kişilerin; yarışmaya katılımı ve kazandı ise ödülü iptal edilir ve ödül geri alınır.
 • Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışmaya gönderilecek eserlerde Ford Trucks marka çekici ve kamyonlara, Ford Trucks markasına ve/veya hizmetlerine mutlaka yer verilmelidir.

4. Kategoriler

Yarışma dijital (sayısal) / dijital (sayısal) ortama aktarılmış, renkli veya siyah beyaz fotoğrafları kapsamaktadır.

5. Başvuru kanalı:

fordtrucksfotografyarismasi.com

Fotoğrafların, yukarıda belirtilen web sayfasında verilen adrese yüklenmesi; yine aynı adreste yayınlanan başvuru formunun eksiksiz doldurulması, yarışma şartnamesini onaylanması ve on-line (çevrimiçi) gönderilmesi gerekmektedir. Onay kutunu işaretlenmesi ile şartnamenin tüm koşulları kabul edilmiş sayılır. Başvuru sırasında oluşabilecek teknik arıza, kesinti ve olumsuzluklardan Ford Otosan sorumlu tutulamaz. Ford Otosan başvurulara ilişkin teyit vermeyecektir.

6. Seçici Kurul:

(İsme göre alfabetik sıralama)
Coşkun Aral / Foto Muhabiri, Belgesel Yapımcısı, Yarışma Danışmanı
Barış Anayurdu / Ford Trucks Satış Bölge Müdürü
Görgün Özdemir / Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş Genel Müdürü
Murat Dirlik / Ford Trucks Sanat Atölyesi Koordinatörü
Murat Gür / Fotoğraf Sanatçısı
Nevzat Çakır / Fotoğraf Sanatçısı
Özer Kanburoğlu / (AFIAP) Prof. Dr. İstanbul Aydın Üniversitesi GSF Fotoğraf Bölüm Başkanı
Vahit Mahmatlı / Taşıyanlar Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

Yarışma Koordinatörü: Murat Dirlik
İletişim: E-posta muratdirlik@windowslive.com

7. Yarışma Takvimi:

Son Katılım Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı Saat: 23:59
(Sistem bu süreden sonra yapılan başvuruları kabul etmeyecektir)
Seçici Kurul Değerlendirilmesi: 4 Kasım 2017 Cumartesi Saat 14:00
Sonuç Bildirim Tarihi: 11 Kasım 2017 Cumartesi

Sonuçlar www.fordtrucksfotografyarismasi.com ve www.fordtrucks.com.tr kurumsal web sitesinden duyurulacaktır.

8. Ödüller:

Birincilik: 5.000 TL (Beş bin TL)
İkincilik : 3.000 TL (Üç bin TL)
Üçüncülük: 2.000 TL (İki bin TL)
Mansiyon: 1.000 TL (Bin TL)
Ford Trucks Özel Ödülü: 1.000 TL (Bin TL)
Jüri Özel Ödülü: 1.000 TL (Bin TL)
Performans Ödülü: 500 TL (Beşyüz TL)
Sergileme/Satın alma: 300 TL (Üçyüz TL)

Jüri tarafından sergilenmeye değer görülen eser sayısı en fazla 10 adet olacaktır. Ford Otosan sergilenmeye değer görülen eserleri ve yarışmaya katılan diğer fotoğraflar arasından uygun gördüğü eserleri satın alacaktır. Ford Otosan, 300 TL bedel ödeyerek satın aldığı fotoğraflar için, yukarıda belirtilen şartlarda kullanım haklarına sahip olacaktır. Ödül kazanan yarışmacılara, Ford Otosan tarafından telefon ve elektronik posta yolu ile bilgilendirme yapılacaktır.
Performans Ödülü; son üç yılın yarışma sonuçlarına göre en fazla sayıda eseri ödül ya da sergileme almış yarışmacıya verilecektir. Ödül ve sergileme alan eser sayısında beraberlik durumunda; sergileme ile birlikte ödül almış olan ya da ödül miktarı daha yüksek olan yarışmacı performans ödülünü alır.

9. Yarışmaya katılan tüm katılımcılar bu şartnamedeki bütün şartları kabul etmiş sayılır. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

SONUÇLARI GÖR

Son Katılım Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı
Saat: 23:59*

Seçici Kurul Değerlendirmesi: 4 Kasım 2017 Cumartesi
Saat: 14:00

Sonuç Bildirim tarihi: 11 Kasım 2017 Cumartesi

*Son katılım tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Sonuçlar www.fordtrucks.com.tr kurumsal web
sitesinden ve yarışmaya özel hazırlanan
www.fordtrucksfotografyarismasi.com sitesinden
duyurulacaktır.